สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ขอต้อน
รับเข้าสู่โฮมเพจทางการแพทย์แห่งใหม่นี้โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวทางการแพทย์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวงการ  แพทย์รวมทั้งลิ้งค์ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ 
ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 
 ที่มาของชื่อโฮมเพจนี้คือ brain ชึ่งแปลว่าสมอง 
นำมารวมกับคำว่า net ซึ่งหมายความถึงอินเตอร์ 
เนตที่เราเล่นกันอยู่นี้  แปลรวมกันง่ายๆก็คือสมอง 
บนอินเตอร์เนตนั่นเอง 
  หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องเป็นสมองบนอิน 
เตอร์เนตด้วย จริงๆแล้วมีที่มาก็คือการทำงาน 
ของสมองกับคอมพิวเตอร์มันมีความเหมือนกัน 
โดยควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายเหมือน 
กับซีพียูที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นั่น 
เอง 
  โฮมเพจนี้เป็นโฮมเพจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการ 
แพทย์เป็นหลัก แต่จะมีลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น 
ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะพยายามนำมาเสนอ ในสิ่งที่ 
เป็นประโยชน์กับทุกท่าน 
 
 
ประกาศข่าว
ขณะนี้โฮมเพจอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medical Links
100M@G on the webเป็นwebpageเรื่องราว 
ทางการแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น100 
ThaiClinic.comเป็นwebpageที่รวบรวมเรื่องราว 
ทางการแพทย์แทบทุกสาขาไว้มากมาย 
เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน (Medical Health Network inThailand) 
ห้องสมุด E-LIB ห้องสมุดความรู้บนinternet
Recommended Websites
Pantip.comชุมชนคนไทยบนอินเตอร์เนต 
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย 
Sanook.comแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง HunSa.comแหล่งรวบรวมลิ้งค์ต่าง 
 Thaiwareแหล่งรวมโปรแกรมดาวน์โหลดทั้งไทยและ ต่างประเทศ  
Search Engine
New England Journal of Medicine On-Line สามารถเปิดดูวารสาร New England Journal of Medicine updateทุกสัปดาห์เพียงสมัครรับทาง e-mail 
Quick Internet & Medline Search แหล่งรวบรวมSearch Engines ต่างๆที่สามารถ 
สืบค้นข้อมูลได้  
Nation Library Medicine (NLM) ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากMedline และยังให้ 
บริการค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ทั้งที่ห้อง 
สมุดนี้และที่หัองสมุดอื่น 
PubMed  ค้นหาข้อมูลจากMedline 
  
for:      
Number of documents to display per page:    
Entrez Date limit: 
  
 คุณเป็นคนที่ ที่มาเยี่ยมโฮมเพจนี้
Email address: doctor@bangkok.com
ICQ UIN: 6965666
Copyright(C)1999, Dr.Oh. All right reserved.